Izrada plana generalne regulacije

Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije dela celine 4 – severni deo naselja Sremska Mitrovica usvojen je na poslednjoj sednici Skupštine Grada. Površina obuhvata plana je 356,14ha. Osnovni cilj izrade Plana je definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za realizaciju planiranih sadržaja i njihovo direktno sprovođenje.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: