Pripreme za stalnu postavku (Video)

Nakon elektroinstalacija, telekomunikacionih i alarm sistema, dojava požara i video nadzora, nastavljaju se radovi na podovima. Skida se podna oplata, postavlja se izolacija, rešava se dugogodišnji problem grejanja.

Dizajneri idejnog rešenja uveliko rade i na stalnoj postavci , za koju se veruje da će biti jedna od najmodernijih stalnih postavki u Srbiji, u koju će biti uvrštenii predmeti od velike vrednosti pronađeni na novom arheološkom nalazištu Adžine njive, u blizini Klenka.

Milena Božić

%d bloggers like this: