Ulaganja u Vitojevce (Video)

U jednom od najudaljenijih sela rumske opštine- Vitojevcima, saniran je spoljašnji deo objekta u samom centru sela u kojem se nalaze kancelarije Mesne zajednice, pošta i zdravstvena ambulanta. Ravnomerni razvoj svih delova opštine, sa posebnim fokusom na društveni život na selu, jedan je od prioriteta lokalne samouprave koja je i finansirala radove na sanaciji ovog objekta.

Milena Božić

%d bloggers like this: