Pošumljavanja putnih pravaca (Video)

Ruma će tokom ove godine biti bogatija za veći broj stabala, a to je praksa koja se nastavlja od prošle godine. Nakon pošumljavanja putnog pravca od Rume ka selima Žarkovac i Putinci i ka jezeru Dobrodol, najavljna su i nova pošumljavanja i ka drugim mesnim zajednicama rumske opštine, koje će se finansirati iz lokalne samouprave a koje će spovesti JP “Komunalac” Ruma.

Milena Božić

%d bloggers like this: