Zakoni iz oblasti pravosuđa (Video)

Poslanici Skupštine Srbije danas su glasali o setu pravosudnih zakona koji se donose radi usklađivanja sa izmenama Ustava. Naime, tačno pre godinu dana je proglašen referendum koji su usvojene ustavne promene u oblasti pravosuđa, a po tome se, podsećamo izbor sudija I tužilaca izmešta iz Skupštine u Visoki savet sudstva I Visoki savet tužilaca. Time se, kako je u više navrata rečeno stvarju uslovi da sudije I tužioci budu nezavisniji. U mitrovačkom Osnovnom sudu ocenjuju da se pravosuđe kreće u dobro smeru, posebno ističu stupanje na funkciju novih sudija I dolazak novih sudijskih pomoćnika koji za cilj imaju još efikasniji rad suda koji će, nadaju se građani ubrzo I prepoznati.

%d bloggers like this: