Konkurs za popunjavanje radnih mesta

Javno preduzeće urbanizam i izgradnja Ruma u cilju popunjavanja slobodnih radnih mesta, objavljuje konkurs za popunjavanje radnih mesta:

1. Odgovorni urbanista – arhitektonskog planiranja

2. Urbanista – arhitektonskog planiranja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa na portalu NSZ

Milena Božić

%d bloggers like this: