Turizam u Vojvodini u porastu (Video)

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević govorio je o rezultatima u turizmu u Pokrajini za 2022 godinu, ali I napomenuo da je za takav rezultat zaslužna saradnja svih nivoa vlasti, kao i promocije koje Sekretarijat zajedno sa Privrednom komorom Vojvodine i Turistickom organizacijom radi na mnogobrojnim mestima u svetu.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: