Sve je spremno za odvoženje smeća (Video)

Gradjani Rume od sada će moći da dovoze komunalni otpad na pretovarni plato koji se nalazi na obodu južnog dela grada u blizini azila. Naime na  tom mestu izgradjena je pretovarna stanica na kojoj će se vršiti selekcija otpada i njegovo dalje odvoženje ne regionalnu deponiju Srem – Mačva. Direktor JP “Komunalac” Dragan Panić,  podsetio je da je pored novog kamiona, abrol kontejnera nabavljen i utovarivač pa je tako sve spremno za početak odvoženja smeća u punom kapacitetu, koje će uskoro početi.

Milena Božić

%d bloggers like this: