Duže grejanje u Mitrovici (Video)

Zbog niskih temeperatura Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija” donelo je odluku da produži grejni dan za sve koji su priključeni na daljinski sistem grejanja u Sremskoj Mitrovici. Do daljnjeg , grejni dan će počinjati u 3 sata i trajaće do 22 sata. Dakle, grejni dan biće za tri  sata duži nego do sada.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: