Sledi bulevarska rekonstrukcija (Video)

Među ovogodišnjim planovima Opštine Ruma je i rekonstrukcija ulice Vuka Karadžića, koja se nastavlja na Glavnu prema Vognju i Sremskoj Mitrovici.U pitanju je strateški važna ulica za idvijanje saobraćaja na teritoriji ove opštine, a plan je da ulica Vuka Karadžića bude bulevarskog tipa kako bi zadovoljila potrebe sve većeg protoka saobraćaja. Za ostvarenje ovog projekta , opština Ruma planira da konkuriše za sredstva sa viših nivoa vlasti , pa je bilo neophodno izmeniti plan detaljne regulacije

Milena Božić

%d bloggers like this: