Besplatna pravna pomoć

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica pruža besplatnu pravnu pomoć građanima koji ispunjavaju određene uslove za pružanje ove pomoći. Izneđu ostalog da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, protiv njega nije pokrenut postupak, osobi sa inveliditetom i drugo. Mogućnost da se obrate Službi za pružanje besplatne pravne pomoći imaju svi građani koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Dodatne nformacije se mogu pronaći na sajtu Grada. 

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: