Uspešna akcija JKP “Standard”

Kao što je i najavljeno, protekle subote u Šidu, JKP „Standard“ je sprovelo akciju odvoženja reciklažnog kućnog otpada iz plavih kanti. Kako saznajemo u ovom javnom preduzeću su građani su uglavnom odgovorni kada je reč o odvajanju kućnog smeća u kante koje su za to određene. Još uvek ima mali broj onih koji to ne rade pravilno. Podeljeno je 3600 plavih kanti, a po plave kante dolaze i oni kojima iz nekih razloga kanta nije dostavljena , pa je taj broj sad i veći. Reciklažni  otpad će se i u narednom periodu odvoziti zadnje subote u mesecu.

Dragana Popov

%d bloggers like this: