Usvojen Plan detaljne regulacije

Na poslednjoj sednici grada usvojena je odluka o izradi plana detaljne regulacije naseljenog bloka između ulice Palanka, državnog puta Ib reda i ulici Marsilijeva u Sremskoj Mitrovici.  Cilj izrade i donošenja Plana je uređenje prostora stare ciglane odnosno kvantaške pijace u komercijalnu zonu sa stambenim okruženjem i formiranje nedostajućih koridora u javnoj nameni za izgradnju nedostajuće infrastrukture i izgradnju objekata tercijarne namene. Finansiranje izrade plana je iz sredstava Grada Sremska Mitrovica. Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 180 dana od dana prispeća svih uslova nadležnih javnih preduzeća i institucija.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: