Stari predmeti – problem pravosuđa (Video)

Stari predmeti su jedan od najvećih problema pravosuđa, potvrdio je za Sremsku predsednik Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici Branislav Trninić. U Osnovnom sudu je na početku 2022. godine. u radu bilo 294 stara predmeta, a rešena su 224 stara predmeta.  Međutim, zapošljavanjem novoizabranih sudija, postupci će se ubrzati.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: