Usvojen srednjoročni plan

Usvojen je srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Srem Gas“ Sremska Mitrovica za period 2023.-2025.godine na jučerašnjoj sednici Skupštine Grada. Srednjoročni plan izgrađen je u skladu sa Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnog plana, kojom je propisana obavezna forma i sadržina srednjoročnog plana. Ovo je treći plan koji preduzeće donosi. Cilj izrade plana je definisanje sveobuhvatnog i ažurnog pregleda obaveza koje treba da sprovede tokom perioda od tri godine u skladu sa prioritetima utvrđenim u skladu sa sa planiranim razvojem i raspoloživim resursima – ljudima i mehanizacijom.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: