Pretovarna stanica u Rumi (Video)

U okviru važnih ekoloških projekata koje opština Ruma realizuje, izgradjena je pretovarna stanica za prihvat i separaciju otpada, a zahvaljujući velikim budžetskim ulaganjima modernizovana je oprema JP “Komunalac” Ruma.Za potrebe prevoza smeća na regionalnu deponiju Srem Mačva, na ovu pretovarnu stanicu  u Rumi je dopremljen i kamion sa autopodizačem za prevoz abrol kontejnera.

Milena Božić

%d bloggers like this: