Potvrđeni mandati

Na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica potvrđena su dva mandata za dva nova odbornika. Izborna komisija Grada nakon isteka mandata odborniku Adilu Elhagu sa izborne liste Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije na njegovo mesto je imenovala za odbornika Gorana Jelića iz Ležimira, dok je  na odborničko mesto Danijele Živković iz Salaša Noćajskog je postavljen Slobodan Andrić iz Jarka sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: