Novi kamion za pretovarnu stanicu (Foto + Video)

Pretovarna stanica koja olakšava odvoženje smeća iz Rume je završena. Kupljen je kamion sa autopodizačem za abrol kontejnere i dopremljen na stanicu. Time su se stekli uslovi da se organizovano smeće pretovara u kontejnere i dalje kamionom prevozi na regionalnu deponiju Srem – Mačva

Milena Božić

%d bloggers like this: