In memoriam: Borislav Slavkić Bora (1926-2023)

In memoriam: Borislav Slavkić Bora (1926-2023)
Borislav Slavkić Bora bio je počasni predsednik SUBNOR-a Mesne zajednice Laćarak
Nosilac:
*Ordena za hrabrost
*Medalje za hrabrost
*Medalje zasluga za narod
*Medalje borca
*Zlatne značke rezervnih vojnih starešina

SAHRANA JE U LAĆARKU NA STAROM GROBLJU KOD AUTO PUTA 31.JANUARA 2023.GODINE. U 13:00 h.

TELEGRAME SAUČEŠĆA SLATI NA:
SUBNOR Mesne zajednice Laćarak
1.novembra broj: 252
22221 Laćarak

%d bloggers like this: