Novi sistem za javno obaveštavanje (Video)

Novi sistem za javno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva na teritoriji opštine Ruma nedavno je pusten u rad.Reč je o novim elektronskim uređajima sa daljinskim upravljanjem, koji su deo modernizovanog sistema unapređenja civilne zaštite.Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma pokrenula je putem mobilnog telefona sirene koje se nalaze na Srednjoj tehničkoj školi “Milenko Brzak – Uča”.

Milena Božić

%d bloggers like this: