Novi način obračuna potrošnje gasa (Video)

Novi sistem obračuna potrošnje gasa koji se primenjuje u Evropi, počeo je da se primenjuje kako u Srbiji, tako i u Sremu, potvrdila je  Danica Nedić direktorka Javnog preduzeća “Srem-gas” Sremska Mitrovica.  Utrošeni prirodni gas se neće više meriti metrima kubnim, nego će se vršiti  obračun energije iz prirodnog gasa i iskazivati u kilovat času. Novi sistem obračuna ne podrazume veću cenu, samo izražavanje u novoj mernoj jedinici, istakla je direktorka Nedić. 

Dejana Kovačević