Zakazana sednica Skupštine grada

27. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazanu je za utorak, 31.januara sa početkom u 10 časova.  Na dvenom redu će se, između ostalog, naći  srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Srem Gas“ Sremska Mitrovica za period 2023-2025.godine. Srednjoročni plan izgrađen je u skladu sa Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnog plana, kojom je propisana obavezna forma i sadržina srednjoročnog plana. Ovo je treći plan koji preduzeće donosi. Cilj izrade plana je definisanje sveobuhvatnog i ažurnog pregleda obaveza koje treba da sprovede tokom perioda od tri godine u skladu sa prioritetima utvrđenim u skladu sa sa planiranim razvojem i raspoloživim  resursima – ljudima i mehanizacijom. 

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: