Slede ulaganja u igrališta (Video)

U Rumi se nastavlja sa uredjenjem dečijih igrališta, a nakon obnavljaja i sanacije igrališta u samom gradu , isti radovi neće izostati ni u seoskim sredinama. Tokom 2023. godine predviđeno je da u svakom selu uredi dečije igralište ili park. Najpre će se raditi park u selu Pavlovci.U Pavlovcima postoji uredjen prostor za igralište sa mobilijarom ali preostali deo parka koji je velika parcela ostao je neuredjen i u planu je da se taj prostor uredi za sedenje i odmaranje.

Milena Božić

%d bloggers like this: