Pomoć mladima (Video)

Nacionalna služba za zapošljavanje Sremska Mitrovica  je sprovela niz finansiskih mera aktivne politike zapošljavanja, koje su bile usmerene na najosetljivije kategorija, a to su pre svega mladi do 30 godina.  Pomoću raznih programa i podrške, među kojima se posebno istakao program “Moja prva plata”, koji je i dalje u toku,  angažovano je 180 mladih.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: