Grejanje protiče bez problema

Sistem javnog grejanja u Sremskoj Mitrovici tokom januara funkcionisao je dobro, nije bilo prekida u snabdevanju toplotnom energijom. Energenata ima u dovoljnim količinama potvrdio je direktor JKP Toplifikacija Sremska Mitrovica, Slavko Sladojević.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: