Reportaža “Plan” 24.01.2023 (Video)

Javna rasprava o Predlogu Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine, koju je organizovao  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, održan je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici.  Javnoj raspravi su prisustvovali zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Radivoj Paroški i  gradonačelnica Grada Sremska Mitrovica Svetlani Milovanović.

Dejana Kovačević

U zgradi Skuptšine Vojvodine održana je javna rasprava o Nacrtu programa razvoja turizma AP Vojvodine za period od 2023. do 2025. godine. Pogram sadrži analize trenutrnog stanja turizma, kao I nove elemente za razvoj turizma,  a jedan segment se odnosi I na digitaliyaciju turizma.

Dušanka Ljubojević

%d bloggers like this: