Insulinska rezistencija – bolest modernog doba (Video)

Sve češće se govori o insulinskoj rezistenciji, koja uzima sve više maha, a reč je o je metaboličkom stanju usled kojeg dolazi do porasta nivoa insulina u krvi i ćelije postaju otporne na njegovo dejstvo. Tako dolazi do pojave rezistencije ili smanjenja broja receptora za vezivanje insulina. A Promena stila života,adekvatna ishrana I fizička aktivnost dovode do izlečenja poručuju lekari.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: