Sprovođenje redovne i vanredne odbrane od poplava (Video)

I dalje ostajemo kod iste teme, šta tačno struka predviđa kod uvođenja redovne odbrane od poplava, da li rasložemo sa dovoljno ljudstva i mehanizacije, ako bi nekim slučajem došli u u težu situaciju, pitali smo Aleksandara Narandžića, rukovodioca sektorske odbrane na reci Savi.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: