“Savini modeli-Kiki i Ema”

Povodom 127. godišnjice od rođenja Save Šumanovića, u Galeriji slika velikog slikara u Šidu, biće održano predavanje “Savini modeli-Kiki i Ema”, istoričarke umetnosti Marije Pokrajac, danas sa početkom u 18 časova. Sava Šumanović spade u red najznačajnijih, najistaknutijih i najobrazovanijih srpskih umetnika koji je svojim stvaralaštvom obeležio epohu modernizma na prostorima nekadašnje Jugoslavije, a Marija Pokrajac će u jednom atraktivnom pristupu i tumačenju otkriti ko su bili Šumanovićevi modeli Kiki i Ema.

Dragana Popov

%d bloggers like this: