Pražnjenje plavih kanti

Ove nedelje će se prazniti plave kante za separaciju otpada u individualnim domaćinstvima na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Nadležni podsećaju građane da iznesu svoju plavu kantu i ne unose je u dvorišta, dok ne bude ispražnjena. Takođe, podsećaju da pravilno klasifikuju otpad, te da u njih odlažu samo papir, plastiku i metal.  Sam cilj projekta nije samo smanjenje količine trajno odloženog otpada na deponiju , nego i povećanje svesti stanovnika o zaštiti životne sredine i ponovnoj upotrebi ove vrste otpada. 

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: