Uređen kabinet (Video)

Kako bi lakše izvodili časove životnih veština učenici osnovne i srednje škole Radivoj popović u Sremskoj Mitrovici u okviru  škole uređen je kabinet za tu namenu. Zahvaljujući ovom predmetu učenici sa smetnjama u razvoju imaju mogućnost da razviju osnovne životne veštine i steknu navike, kao i mogućnost socijalizacije, sada u novom adaptiranom ambijentu.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: