Javni poziv

Opštinsko udruženje penzionera Ruma raspisalo je Javni poziv za nabavku ogreva za 2023. godinu,  za potrebe korisnika i članova Udruženja, a nabavljaju se ogrevno drvo i ugalj. Ponude sa Rešenjem iz APR – a se dostavljaju od 19.januara do 27.januara 2023. godine u zatvorenoj koverti za Komisiju za javne nabavke, na adresu: Opštinska uprava Ruma Komisija za javne nabavke. Za potrebe korisnika i članova Udruženja objavljena je nabavka za  ogrevno drvo i ugalj, a sve dodatne informacije  mogu se naći na zvaničnom sajtu opštine Ruma.

Milena Božić

%d bloggers like this: