Sava se bliži redovnoj odbrani

Sava kod Sremske Mitrovice je i dalje u porastu i bliži se redovnoj odbrani od poplava. Prema podacima RHMZ jutros je izmeren vodostaj od 640 cm, sa tendencijom daljeg rasta. Prognoza je da će vodostaj u ponedeljak 23. januara biti 682 cm. Podsećamo,  redovna odbrana od poplava se uvodim kod vodostaja od 650 cm, vanredna kada Sava dostigne 750 cm. Nadležne službe u gradu prate stanje na terenu, i spremne su da intervenišu ukoliko stanje na terenu to bude zahtevalo. Grad Sremska Mitrovica je među retkim samoupravama u Srbiji koji za odbranu od visokih voda ima i pokretne panele.

Ranije je iz JP “Vode Vojvodine” saopšteno da je zbog ispunjenja kriterijuma proglašena redovna odbrana od poplava na reci Savi kod Klenka, i na lokaciji izgradnje mosta kod Sremske Rače.

%d bloggers like this: