Više sredstava namenjenih narodnoj kuhinji (Video)

Iz budžeta grada Sremska Mitrovica opredeljeno 20 posto više sredtava nego prošle godine namenjenih za potrebe narodne kuhinje. Organizacija Crvenog krsta svakodnevno obezbeđuje  kuvane obroke za preko 290 korisnika, a paketi hrane se distribuiraju I korisnicima iz seoskih sredina.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: