Oglas o zakupu zemljišta

Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ruma. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije je 25.januar 2023. godine. Uvid u dokumentaciju, graficki pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela , koja su predmet davanja u zakup na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Ruma svakog radnog dana od 14 do 15 i 30 časova kao i na zvaničnoj veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Milena Božić

%d bloggers like this: