Manji broj nezaposlenih u Sremu (Video)

U Sremu je 15% manja nezaposlenost, nego u 2021.godini, potvrđeno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Na njihovoj evidenciji je krajem 2022.godine bilo 9800 nezaposlenih lica, a najveće smanjenje je na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Nacionalna služba je sprovela niz finansiskih mera aktivne politike zapošLjavanja, koje se mogu smatrati između ostalog zaslužnim za povećanje broja zaposlenih.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: