Predlog Nacrta Plana razvoja (Video)

Javna rasprava o Predlogu Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine, koju je organizovao  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, održan je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici.  Javnoj raspravi su prisustvovali zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Radivoj Paroški i  gradonačelnica Grada Sremska Mitrovica Svetlani Milovanović.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: