Velika potražnja za stanovima u Mitrovici (Video)

Ekspanzija na tržištu nekretnina u Sremskoj Mitrovici vlada već nekoliko godina unazad. Velika potražnja stanova, diktira i visoku cenu koja se kreće i do 1800 evra po metru kvadratnom. Ogromna potražnja stanova u gradu na Savi je pre svega rezultat dobrih privrednih temelja, kada je grad godinama unazad radio na imidžu grada i privlačenju domaćih i stranih investitora, što je rezultiralo i većoj platežnoj moći građana.

Danijela Đaković

%d bloggers like this: