Oglas za davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Inđija za 2022. godinu, objavljen je Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Inđija-prvi krug. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciji je do 14:00 sati, dana 18.01. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se u četvrtak 26. sa početkom u 10:00 časova.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: