Manji broj migranata

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije na teritoriji opštine Šid trenutno boravi manji broj migranata u odnosu na prošli period. Primera radi u novembru prošle godine u prihvatnom centru Adaševci bilo je smešteno 756 migranata, danas prema istom izvoru tu je 103. U prihvatnom centru Principovac 498 lica u novembru, a danas tri puta manje odnosno 162. U prihvatnom centru Šid stanica, gde uglavnom borave porodice sa decom, jedino je došlo do povećanja broja lica sa 81 na 88. Trenutno u šidskim prihvatnim centrima boravi 353 lica. Situacija je pod kontrolom

Dragana Popov

%d bloggers like this: