Artiljerijsko opitno gađanje

jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti od 16. do 20. januara 2023. godine, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.00 do 18.00 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.

Milena Božić

%d bloggers like this: