Separacija otpada (Video)

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica jedan je od lidera u projektu primarna separacija otpada. Podeljenje su plave kante individualnim domaćinstvima, postavljeni su kontejneri na više okacija u Gradu, a otvoreno je i prvo Reciklažno dvorište u Sremu. Ono što sledi, sitiču iz preduzeća je, osim nastavka projekat i postavljanja većeg broja kontejneraje, izmđu ostalog i edukacija građana. Sa ovim projektom se započelo prošle godine, a on će trajati i dalje.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: