Preliminarni rezultati (Video)

Preliminarni rezultati popisa su objavljeni. Publikovanje po različitim kategorijama na nivou opština je u toku. Dok će konačni rezultati biti objavljeni do 24.juna. 2024.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: