Odlaganje animalnog otpada (Video)

JKP „Standard“ i njihova radna jedinica „Zoohigijena“, reagovali su brzo i efikasno u slučaju neadekvatnog odlaganja animalnog otpada na putu od Berkasova prema manastiru Sveta Petka. U ovom javnom preduzeću pripremaju i kontejnere za odlaganje animalnog otpada u selima šidske opštine.

Dragana Popov

%d bloggers like this: