Nesmetano funkcionisanje grejnog sistema

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović uputila je zahtev direktorima energetskih preduzeća ta proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, podsećajući ih na njihove zakonske obaveze u cilju nesmetanog funkcionisanja energetskog sistema i obezbeđenja sigurnog snabdevanja građana i privreda elektirčnom energjom. Iz JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica nam je potvđeno da se oni pridržavaju propisanih mera. Od samog početka grejne sezone sve teče po planu i bez ikakvih problema, a energenti su obezbeđeni na vreme.

Jovana Stupar

%d bloggers like this: