Zbrinjavanje socijalno ugroženih (Video)

Centar za socijalni rad u Inđiji i u prošloj godini je obezbedio hranu za socijalno najugroženije stanovništvo. Podela paketa je vršena preko Crvenog krsta, a reč o oko 270 paketa na mesečnom nivou, rekla je direktor Željka Godić Avramović i istakla još neke od aktivnosti koje je Centar realizovao.

%d bloggers like this: