Cene u okviru taksi tarife

U Gradskoj kući u Rumi održana 80. sednica Opštinskog veća. Pred većnicima se našlo osam tačaka , među kojima je i Odluka o utvrđivanju cena u okviru taksi tarife na teritoriji opštine Ruma. Na osnovu Molbe lokalnih taksi prevoznika u Rumi, a nakon detaljne analize Odeljenja za inspekcijske poslove , utvrđeno je da postoji ekonomsko opravdanje za povećanje cena taksi prevoza. Odlukom o utvrdjivanju cena taksi tarife na teritoriji opstine Ruma, start će od sada izositi 150 dinara , umesto dosadašnjih 100. Vožnja po kilometru kretaće se od 60 do 100 dinara zavisno od prve , druge ili treće tarife.Kako se navodi u Odluci ,taksi prevoznici su dužni da svoje cenovnike usluga i merne instrumente usklade sa ovom odlukom najkasnije do 01.07.2023. godine.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu opština Srema.

%d bloggers like this: