Nove mere podrške porodici (Video)

Opština Pećinci je u 2023. godini uvela dve nove mere podrške porodici.Pored jednokratnog novčanog dodatka za bračne parove , za svu decu sa teritorije opštine Pećinci, lokalna samouprava će u ovoj godini finansirati 30 odsto troškova boravka u vrtiću.

Milena Božić

%d bloggers like this: