Nova mera podrške porodici (Video)

Opština Pećinci nedavno je  najavila  novu meru podrške porodici koju pećinačka lokalna samouprava sprovodi od ove godine. Reč je o jednokratnoj novčanoj naknadi u iznosu od 50.000 dinara za parove koji zaključe brak u 2023. godini. Usvajanjem  opštinskog budžeta za 2023. godinu nova mera podrške porodici potvrđena od strane Skupštine opštine Pećinci i počela je sa primenom od 4. januara.

%d bloggers like this: