Reportaža “Konjanici” 09.01.2023 (Video)

Običaj koji je vezan za praznovanje Božića u Sremu jeste teranje ili vijanje Božića. Ovaj običaj obeležava se u nekim mestima prvog, dok u drugima drugog ili trećeg dana Božića. Mladi konjanici na okićenim konjima uz pratnju muzike, obilaze domaćinstva koja ih otvorenih vrata sa daravima isčekuju. 

Jovana Stupar

%d bloggers like this: